Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.M’nông: Tâm nchră ôp dăn nău kruanh gưl têh ASEAN-Trung Quốc (ACSOC) tâl 26 dơi [ư tâm nar 1/7 t^ng trong [ư pơk so\ng dăng. Tâm nchră gu\ tâm ăp rêng kan tâm nchră ăp năm kruanh gưl têh (SOM) đah ASEAN n’hanh ăp dak tâm boh, nchrăp an rơh tâm nchră Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN n’hanh ăp dak tâm boh [ư kêng du\t năm 2020. Ta rnôk tâm nchră, Kruanh mpôl Trung Quốc, rnê âk nău dơi rdâng lơh lor nchrăp ue\h bah ASEAN ta năp ăp nău tât ntoh luh bah nuh srê COVID-19. Nu^h ntơh măt Trung Quốc rhơn rnê ăp trong hun hao ue\h tâm boh đah bar ding đo\ng, tăch rgâl bar ding đah ăp dak ASEAN n’hanh Trung Quốc hôm hun hao đăp mpăn ta rnoh 4.2% tâm ăp khay bôk năm aơ. Mpeh bah nơm, ăp dak ASEAN lah rjăp Trung Quốc way lah ngoăy tâm ăp dak tâm boh têh bôk năp bah ASEAN, lah dak tâm boh tăch rgâl du\t têh bah ASEAN. ASEAN n’hanh Trung Quốc mpơl nău nsrôih âk ơm [ư lôch jêh ký ton Hiệp định tâm boh wa\ng sa lam le\ rngôch nkual (RCEP) tâm năm aơ, nkre an [ư geh nău tam Nghị định thư n’hao têh Hiệp định dah ro\ng tăch rgâl ASEAN- Trung Quốc (ACFTA).

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng