Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông: Tâm nchră “Tổng cục Chính trị- 75 năm đah n’gâng kan rdâk njêng, rlăch ndăng n’hanh lơh dơi bah Tahen [on lan Việt Nam”. Ta rnôk tâm nchră, ăp nău nchrăp dăn đă ncho\ng luh ăp nău kan Tổng cục chính trị rgum rđău đă tay. Nê lah [ư geh nău dơi đại hội đảng ăp gưl tahen, hăn cho\l lor bôk năp tâm njrăng n’gang mplư rlăm roh đăp mpăn, n’hao săk blău cán bộ [ư pah kan đảng, pah kan chính trị tâm lam tahen. N’glôch jêh tâm nchră, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Tahen [on lan Việt Nam lah rjăp nău way ơm ntoh ang bah Tổng cục Chính trị nkre đah lịch sử way ơm 75 năm rdâk njêng, rlăch ndăng, lơh dơi n’hanh têh jêng bah Tahen [on lan Việt Nam. Tổng cục Chính trị mô rlu têh dăng, [ư lôch jêh ue\h nău kan dơi jao, di lah nhih pah kan nso\ng trong hăn têh dơi jo\ jong mpeh pah kan Đảng, pah kan chính trị tâm lam tahen./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng