Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2020

VOV4.M’nông: Tây Ban Nha jêng dak lor bôk năp tâm Liên minh châu Âu (EU) năl geh rnoh nu^h ji Covid-19 rlău 1 rkeh nu^h. Tâm nău mbơh măng 21/10, Bộ Y tế Tây Ban Nha an g^t, 2 nar rlău aơ, dak dja năl geh bơi 17 rbăn nu^h ntưp Covid-19 mhe, n’hao le\ rngôch rnoh nu^h ntưp hao rlău 1 rkeh nu^h, tâm nê rlău 34 rbăn nu^h ho\ kh^t. Đah 47 rkeh [on lan, Tây Ban Nha, lah dak tâl 6 lam ntu\r neh geh rnoh nu^h ntưp Covid-19 rlău 1 rkeh nu^h. Rơh ntưp tâl bar ta Tây Ban Nha lơh đêt nu^h kh^t lơn rđ^l đah rơh bôk năp rnôk khay 3 n’hanh khay 4 mhe aơ, rơh du\t hô bah nuh srê, đah rlău 800 nu^h kh^t ăp nar. Bah meng nê, rnoh âk năm deh r^ng bah ăp nu^h ji hu\ch ju\r./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương