Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2015

VOV4.M’nông: Mpôl kan dak si Thái Lan kêng măng ntri (18/6) năl geh nu^h ji MERS CoV lor bôk năp ta dak dja. Nu^h ji lah du hê bu klô 75 năm deh mhe plơ\ s^t bah nkual Trung Đông. Rlău ma nê, 56 nu^h m^n geh ntưp  bah tơm kaman dôl t^ng groi nđôi lhăt n’hanh 3 nu^h an gu\ săm êng. Bah năp nê, Thái Lan le\ mbơh âk trong njrăng n’gang rdâng lơh đah nuh srê klach rvê dja kơt t^ng groi nđôi nu^h geh mpơl nău ji MERS CoV, ôp uănh lhăt ăp nu^h mhe plơ\ s^t bah nkual geh ntưp nău ji. Mpôl kan dak si Thái Lan n’hao dăng nkoch trêng an nu^h [on lan mpeh nuh srê đo\ng, nt^t kơt mbơh ăp nău mpơl ji na nê| gay nu^h [on lan g^t năl, ngăch tât ăp nhih dak si gay mbơh nti n’hanh uănh năl săk suan dăng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng