Pơk uănh mông nar djăt: 10/12/2019

VOV4.M’nông: Thổ Nhĩ Kỳ ndơ\ luh rnoh an 1 rkeh nu^h nchuăt du der Syria der tâm lơh tâm su Syria ta nkual mpeh bah lơ Syria, ntu\k Thổ Nhĩ Kỳ mhe [ư n’hao tahen rnôk khay 10. Lah đah mpôl báo chí, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan an g^t dak dja mbra kơl an [ư ntu\k gu\ mhe lah ăp dak băl mô pă prăk. Thổ Nhĩ Kỳ n’hanh ăp dak băl lah mpeh dâk lơh Syria ho\ pơk trong hăn lơh tay tahen nu^h Kurd YPG ma Thổ Nhĩ Kỳ uănh lah mpôl lơh ndjơh, lôch pit dơi dor neh jong 120km, hvi 30km ta mpeh Syria. Thổ Nhĩ Kỳ ho\ ký ăp nău tâm ton êng đah Mỹ n’hanh Nga gay rlu trong n’hao tahen. Bah năp nê Thổ Nhĩ Kỳ mbơh mbra njêng ntu\k gu\ mhe an 2 rkeh nu^h nchuăt du der Syria ta “nkual đăp mpăn” jong 444km ma dak dja nchrăp njêng ta mpeh bah lơ luh nar Syria n’hanh âk tơ\ ntru\t ntrôl ăp dak băl NATO kơl prăk an trong nchrăp./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng