Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019


VOV4.M’nông Dơn nău jă bah Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Australia Scott Morrson mbra khâl na nê| Mỹ bah nar 19 tât nar 27/9 tât. Liên minh Australia-Mỹ a[aơ dăng lơn le\ rngôch n’hanh rơh khâl lah di nău khlay gay 2 dak n’hao lơn tay tâm boh wa\ng sa n’hanh rnă njrăng. Nchrăp, ăp nkô| nău tâm rgâl đah 2 nu\ih kruanh Australia n’hanh Mỹ geh ăp nău kơt: kan ndrel Australia-Mỹ tâm nău đăp mpăn rnă njra\ng n’hanh đăp mpăn ta nkual Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kơt ta nkual Biển Đông; nău tâm rkeh tăch rgâl Mỹ-Trung Quốc; Iran n’hanh nu nău rnă njra\ng ta nkual njônh; kan ndrel đah 2 dak tâm nău kan trong trôk vũ trụ...

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng