Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông: Ta nar vơt wa Carolyn Turk, Giám đốc Neh dak Ngâbn hàng lam ntur neh (WB) ta Việt Nam, kêng măng 21/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah kloh, Việt Nam geh rnê lah geh do\ng ueh tam ngăn rnoh prăk kơl an bah WB, ăp nau kan ho\ lôch ta Việt Nam geh dăp rgum ueh. Yơn lah, êp aơ, rnoh prăk ODA lah nsum hôm dêh.

Rhơn wa Carolyn Turk [ư Giám đốc neh dak WB ta Việt Nam, Thủ tướng rnơm lah đah ăp nau tă blau kan, wa mra nthoi ăp nau ueh ơm dơi bah ăp nu\ih tă kan bah năp nê, rnơm lah tâm năm kan mhe, nau tâm boh WB ndrel Việt Nam mra hun hao jăp lơn. Thủ tướng rnê prêh WB ho\ geh ăp nau kan mhe kơl an ăp dak rdâng srê Covid-19, ngăn lah WB ho\ kơl an mô plơ\ ân Việt Nam rnoh prăk kơl an 6,2 rkeh đôlar ho\ geh ký ndơn tâm du\t khay 7 mhe rlau./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương