Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng nđaơ, n’glôn jêh rơh r[u\n Chính phủ ăp rơh khay 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc uănh lah, Việt Nam dơi rdâk hao wa\ng sa rêh jêng rlău ăp dak êng rnôk uănh nđôi ue\h kop srê. Lah rjăp, nău ntru\nh bah Chính phủ lah mât ue\h ăp ndơ geh, ntrôl ăp n’gâng tơm, ăp ndơ hao jêng, rêng lam hvi ăp nkual wa\ng sa khlay, wa\ng sa têh, ăp nkual [on têh gay leo tay, [ư ntrong lor, Thủ tướng đă ăp n’gor, nău kan an nsrôih gay geh âk ngăn ăp rnoh n’gluh an. Tâm khay 5, Chính phủ le\ an âk nău kơl, nghị quyết gay dôh rklaih jêr jo\t, ntrôl hun hao, n’ăp tâm nchră đah ăp doanh nghiệp, tâm ne\ an nghị quyết 84 mpeh ăp nău kan, trong mkra dôh rklaih jêr jo\t an nkra njêng, tăch rgâl, ntru\t pă prăk ntuh kơl nsum n’hanh to\ng ăp đăp mpăn rêh jêng tâm rnôk srê COVID-19.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng