Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông – Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mbra geh rơh khâl Ả Rập Xê-út n’hanh ăp dak Ả Rập thống nhất (UAE) tâm bôk khay tât, gay rblang an trong nchrăp ndơ\ rmôt njrăng rdâng (SDF) tât Trung Đông bah chính phủ Nhật Bản. Tă bah rơh khâl aơ, Nhật Bản mbra nsrôih tay tâm rnglăp nchră nău gay n’hu\ch oi nău duh jêr tâm nkual, knơm tâm nău tâm boh dăch dêh đah Mỹ n’hanh Iran. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo mbra rblang đo\ng trong nchrăp aơ đah Tổng thống Iran Hassan Rouhani tâm rơh r[u\n dơi [ư tâm khay aơ ta Nhật Bản.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng