Pơk uănh mông nar djăt: 14/12/2019

VOV4.M’nông: Bộ Ngoại giao Ấn Độ an g^t, Thủ tướng Nhật Bản Abê Shinzo mô hoch khâl Ấn Độ tă bah duh jêr ta nkual mpeh bah lơ Ấn Độ. Du\t đêt geh 2 hê nu^h kh^t ta bang Át-sam rnôk cảnh sát pănh tâm mpôl lơh su jay n’hanh rdôl lơh ăp ntu\k gu\ kâp ndeh treng gay rlăch dun luật mhe mpeh nău dơi [on lan ma khân păng an lah mbra kơl hang rbănư nu^h lăp gu\ mô geh nău way deh jêng lăp tâm di. Bah năp nê, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi geh trong nchrăp wơt Thủ tướng Abe ta Át-sam, ntơm tâm nar 15-12, du gâl trong hăn rgâl ăp nău kan tâm boh gưl têh luh bah dih New Deli gay an saơ âk ntil bah Ấn Độ./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng