Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2020

VOV4.M’nông: Lơ 2/12, Chính phủ do\ng du nar r[u\n nchră vay ăp khay tâm khay 11. Nau geh ta nar r[u\n, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân gi\t, năm aơ, văng sa hôm geh nau hun hao 2,5-3% ndrel nau geh tơm prăk mra âk lơn rđil đah rnoh mbơh bah Quốc hội. Gay ntru\t dăng lơn nau kan bar ntil, Thủ tướng lah rjăp nau kan njrăng rdâng srê bah năp măt, nkre leo nau kan ndơ\ ndoh ndơ tă bah [on lan tât nkuăl [on têh, ndâk nau tăch rgâl bah 100 rkeh nu\ih. Bah năp nau ntoh srê Covid-19 mhe tâm [on lan ta nkuăl [on têh Hồ Chí Minh, Thủ tướng rđau Nkuăl [on têh Hồ Chí Minh ndrel ăp n’gâng kan gay ma rdâng, joi ăp nu\ih geh tâm mâp tâm dăch. N’gâng kan gung trong nchuăn rdeng rklaih rjăp ăp ntu\k kan, ăp nu\ih mô ti\ng ăp nau kan njrăng, rdâng srê, mbơh Thủ tướng Chính phủ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương