Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 25/9, ta Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc râng nar ntơm leo do\ng 1000 ngih dak si tă săm ji tă bah ngai. Jêh rlau 2 khay [ư bôk nau kan Khám, săm ji tă bah ngai lvang năm 2020-2025 đah nau mi\n tơm lah “Nâp nâl, săm ji tă bah ngai, prêh lơn, ngai lơn”, N’gâng kan dak si ho\ tâm rgop nsum ma Ntu\k kan nkoch mbơh nau.

N’gâng kan neh dak ndrel Rmôt kan Viettel ndâk ndrel ma ntru\nh nthoi ăp ntu\k kan khám săm ji, ngăn lah ăp ntu\k khám săm ji tâm ăp n’gor, mô lah tâm nkuăl jru, nkuăl ngai. Tât rnôk aơ, ho\ geh rlau 1000 ntu\k khám, săm ji geh nthoi đah bơi tât 30 ngih dak si tâm Trung ương, ăp ngih dak si bah Hà Nội ndrel Nkuăl [on têh Hồ Chí Minh. Ntoh nau ta nar r[u\n Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah rjăp, aơ lah du nhoat têh bah n’gâng kan dak si tâm nau mât chăm n’hâm soan ân lam [on lan. Nau tă geh aơ ko\ ntoh nuih n’hâm rđau kan rjăp, dăng bah Chính phủ tâm nau ntru\nh nau ntrơn rgâl nau kan bah neh tât năm 2025, r[o\ng tât năm 2030./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương