Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 24/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc [ư tơm rơh hop Rnâng kan Chính phủ mpeh trong njrăng, n’gang nuh srê COVID-19. T^ng nău mbơh bah {an rđău đă gưl neh dak njrăng n’gang nuh srê COVID-19, tât a[aơ lam dak năl geh 328 nu^h săm bah (âk 94% rnoh nu^h ji), a[aơ hôm 21 nu^h ji dôl gu\ săm tay. Ntơm bah nar 15/4 tât a[aơ, Bộ Ngoại giao ho\ kan nsum đah ăp nhih pah kan dơi kan, Nhih pah kan ntơh măt Việt Nam ta dak bah dih n’hanh ăp bôk ndeh păr [ư n’hao 33 bôk ndeh păr rdeng nklăp 8000 công nhân bah 42 dak plơ\ s^t. N’glôch jêh rơh hop, thủ tướng lah rjăp, Chính phủ mô ho\ an pơk mpông đah năch pâl nđaih lăp tâm Việt Nam. Thủ tướng đă ăp nhih pah kan dơi kan geh tay ăp trong nchrăp an nău [oi t^ng ngăch lah geh nu^h ji. Đah 35 rbăn nu^h Việt Nam u\ch s^t dak, Thủ tướng u\ch bôk năp nta trong dơh an 14 rbăn nu^h to\ng di rnoh s^t dak ơm ma ăp trong ndeh păr tât bah âk ntu\k./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương