Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: Bộ Y tế Thụy Điển mbơh, dak dja mô năl geh nu^h kh^t tâm 24 mông rlău aơ, lor bôk năp kơp ntơm bah nar 13/3. Ăp trong tât pơk hvi bah Thụy Điển đah nuh srê covid-19, lơn âk nsing tâm nău g^t êng gu\ tâm [ah ngai n’hanh ăp trong mât kloh ue\h êng bah nu^h [on lan, ho\ geh nduih lah lah trong rlong klach rvê. Yơn lah, Nhih pah kan dak si lam ntu\r neh uănh aơ lah trong nt^t leo tâm let năp tay. T^ng ăp rnoh nchih, pơh bah năp nơh, Thụy Điển geh rnoh nu^h kh^t kơp r^ng t^ng bôk nu^h du\t âk châu Âu tâm 7 nar. Nuh srê têh Covid-19 ho\ lơh kh^t 4.395 nu^h ta Thụy Điển.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng