Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2021

VOV4.Mnông-  Đại hội đại biểu lam dak tal 11 bâh Đảng nhân dân Cách mạng Lào le\ geh nău dơi ueh, Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng geh rơh tâm nchră đah Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào khoá 11 Thongloun Sisoulith.

Ta rơh tâm nchră, Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng n’hanh Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith lah na nê|, nău mô rlu ndâk nsơm n’hanh n’hao nău tâm boh tâm rnglăp têh, tâm rnglăp na nê| n’hanh tâm kơl le\ rngôch Việt Nam-Làp lah nău kan tơm khlăy, geh nău khlăy tâm nău rêh jot, geh nău khlăy đah nău kan mât đăp mpăn mpôl rnoi, nău [ư tơm, le\ rngôch nkual neh, rdâk njêng chủ nghĩa xã hội ta ăp dak, ntop nsrôih ta nău đăp mpăn, ueh lăng, tâm kơl n’hanh hun hao ta nkual n’hanh lam ntur neh, lah na nê| tâm âk nău rêh, bar ding mbra [ư nsrôih le\ nơm ndrel mât, mât rbăy, bun dăp nău tâm boh têh khlăy Việt Nam-Lào ăp nar lơ ma hun hao, mbro mbrăng nâp nâl n’hanh ndrăy an rơh ba kơi ndơn.

Nu^h rblang: Thị Đoắt


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương