Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

            VOV4.Mnông- Kêng măng nar 21/1, ta ntu\k kan kruanh dak, ntu\k kan kruanh dak geh [ư rơh r[u\n nchră nglôch lôch nău kan năm 2020, mbơh [ư nău kan năm 2021. râng rơh r[u\n nchră geh Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng ndrel đah nu^h leo kan ăp n’gâng kan, ăp ntu\k kan Trung ương.

Năm 2021, ntu\k kan kruanh dak rgum rdâk njêng mpôl kan cán bộ geh nău blău, nău dơi pah kan, nău g^t kan ngăch ngăr đah nău ngăn, g^t na nê| n’hanh do\ng pah kan di, m^n kan t^ng nău ntru\nh, trong hăn bâh Đảng, nău kơl phápluật bâh ngih dak ta nău kan m^n ua\nh, mbơh nău, kơl kan ăp nău pah kan tâm ntu\k n’hanh nchră nău đah dak bah dih bâh Tổng Bí thư, kruanh dak, groi kruanh dak. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră, Tổng Bí thư, kruanh dak Nguyễn Phú Trọng nkah đă cán bộ ntu\k kan an geh g^t vât na nê| nău kan, ntrong kan bâh nơm gay ma[ư ueh nău kan geh pă an. Yor ne\ ăp nu^h cán bộ ntu\k kan mô rlu nsrôih hun hao, tiăr nti gay ma n’hao nău blău kan, nău kan an tâm di đah nău u\ch nău ro\ng, nău kan geh pă an.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

           

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương