Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông – Nar 26/1, Tổng thống mhe dak Mỹ Joe Biden le\ geh rơh kuăl điện tâm nchră bôk năp đah nu^h tâm ban gưl kan mpeh Nga Vladimir Putin. Nkô| nău rơh kuăl điện tâm nchră geh dăn đă bah Tổng thống Biden njong Hiệp ước koh n’hu\ch ndrăk nsiu trong kan mhe (New START) đah Nga ntop tay 5 năm. Tổng thống Biden lah rjăp nău kơl hô bah Mỹ đah [ư tơm bah Ukraina. Mỹ n’hanh Nga nchrăp mbra ơm an tâm rgâl mpeh nău njong Hiệp ước Koh n’hu\ch ndrăk nsiu mhe (ơm le\ tam nar 5/2. Dơi ký năm 2010, aơ lah hiệp ước n’hu\ch ndrăk nsiu hôm e tam đah Nga n’hanh Mỹ.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương