Pơk uănh mông nar djăt: 25/1/2021

VOV4.M’nông – Tâm nău mbơh báo chí pơk măng nar 24/1 mông ta ntu\k, Phủ tổng thống Pháp an g^t Tổng thống Pháp Emmanuel Macron le\ geh rơh điện tâm nchră đah Tổng thông mhe Joe Biden tâm nar. Aơ lah rơh điện tâm nchră bôk năp đah wa Biden đah wa Macron kơp bah rnôk wa Biden na nê| mbơh dơn [ư Tổng thống Mỹ nar 20/1. Tổng thống Pháp Macron lah kruanh Ngih dak mpeh Liên minh châu Âu (EU) bôk năp geh rơh kuăl điện tâm nchră đah Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ta rơh kuăl tâm nchră, 2 kruanh dak Pháp n’hanh Mỹ le\ geh nău tâm ban u\ch âk ngăn mpeh trong uănh đah âk ntul rlong, kơt ăp duh jêr n’hanh rnă njrăng lam ntu\r neh. T^ng Phủ thống thống Pháp, 2 hê wa Macron n’hanh Biden m^n lah nsrôih [ư nsum tâm rnôk Rmôt kan dak si lam ntu\r neh-WHO lơn lah tâm nău kơl ăp dak ach o rdâng đah srê Covid-19.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương