Pơk uănh mông nar djăt: 18/10/2019

VOV4.M’nông – Tổng thống Donald Trump an g^t Mỹ dôl joi trong mkra đăp mpăn đah Thổ Nhĩ Kỳ geh tât nău tâm lơh tahen bah dak aơ ta Đông Bắc Xyria. Yơn lah, wa Trump mbơh lor đo\ng ăp trong rmal bah Mỹ mbra phah jâng wa\ng sa Thổ Nhĩ Kỳ lah ăp rơh tâm nchră đah Ankara mô geh săk rnglăy. Nău mbơh bah wa Trump dơi ndơ\ bah năp Groi tổng thống Mike Pence n’hanh Kruanh nchră nău Mike Pompeo hăn tât dak Thổ Nhĩ Kỳ. Wa Trump an lah, 2 ding mbra geh du rơh pah kan săk rnglăy mô lah rlơ\ tay ăp trong rmal mô lah đă soay luh lăp ndơ bah Mỹ mbra phah jâng wa\ng sa bah Thổ Nhĩ Kỳ.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương