Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.M’nông – Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guteres nar nđaơ (22/9) kuăl jă lam ntu\r neh an nsrôih gay nking n’gang nău tâm lơh tâm rkeh mhe đah Mỹ n’hanh Trung Quốc. nu^h djôt bôk Liên hợp quốc nkre kuăl jă lam ntu\r neh nsrôih lơn tay gay lôch ăp nău tâm lơh gay rgum soan an rchăng n’gang srê Covid-19. t^ng Tổng thư ký Guteres, rnôk ăp dak t^ng trong bah êng nơm, kaman Sars-Cov2 ntưp t^ng ăp trong. Nău kuăl jă dơi Tổng thư ký Liên hợp quốc ndơ\ tâm rnôk duh jêr hao đah Mỹ n’hanh Trung Quốc dôl nkre tât tam bah rơh rchăng n’gang srê Covid-19, kơt mkra ăp ntu\k hô n’hanh nău tâm lơh a[aơ ta lam ntu\r neh.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương