Pơk uănh mông nar djăt: 13/12/2019

VOV4.M’nông – Triều Tiên nar nđaơ (12/12) mbơh nchrăp plơng tay ăp “Trong mkra na nê|” ma Mỹ nkoch, nkre dun nău Mỹ rgum rơh r[u\n bah Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mpeh nău Triều Tiên. Nu^h ntoh ngơi N’gang kan tâm rnglăp nchră nău lah rjăp, bôl Mỹ nkoch mro nău tâm nchră, yơn lah Mỹ mô geh du nău dăn đă an Triều Tiên bôl mpo\ng u\ch tâm nchră hôm e tay. Triều Tiên knu\ng nkoch nău Mỹ le\ rgum rơh r[u\n bah Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, an lah nău aơ knu\ng [ư Triều Tiên ndơ\ nău ntru\nh na nê| lơn mpeh trong hăn le\ săch. Nu^h ntoh ngơi nkoch: Triều Tiên mô geh ndơ roh n’hanh nchrăp plơng tay ăp trong mkra na nê| bah Mỹ gay đă Triều Tiên ntlơi ăp bôk nău kan grăp phao u\nh n’hanh hạt nhân.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng