Pơk uănh mông nar djăt: 4/2/2016

VOV4.M’nông: Bộ Ngoại giao Trung Quốc nar ntri, lah rjăp dak dja du\t klach rvê ta năp nău lư an lah Triều Tiên geh trong nchrăp pănh vệ tinh. Lah ta du rơh họp báo ta Bắc Kinh, nu^h ntơh ngơi Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng an g^t, Trung Quốc le\ ôp kuăl Triều Tiên nkân nkân n’hanh mô [ư duh jêr tay tâm nkual. Rlăch dun bah Trung Quốc dơi ndơ\ luh lôch rnôk Triều Tiên mbơh lor đah ăp nhih pah kan Liên hợp quốc mpeh trong nchrăp pănh vệ tinh ntơm bah nar 8 tât 25/2, geh âk dak m^n lah gay ma mpôn rơh rlong pănh grăp u\nh lot ngai./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng