Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.M’nông – Nu^h ntoh ngơi Kruanh N’gâng tăch rgâl Trung Quốc Cao Phong nar 29/10 an g^t, dak aơ n’hanh Liên minh châu Âu (EU) dôl nsrôih gay dơi jêh nău u\ch ký ton Hiệp định tăch rgâl dah ro\ng FTA đah 2 ding tâm năm aơ. Ntoh ngơi ta nar r[u\n mbơh bah N’gâng kan tăch rgâl Trung Quốc, nu^h ntoh ngơi Cao Phong an g^t, t^ng tâm nău wât nsum dơi geh đah kruanh Trung Quốc n’hanh EU. 2 ding dơi geh nău u\ch ký ton Hiệp định tăch rgâl dah ro\ng FTA tâm năm aơ. A[aơ 2 ding dôl tâm nchră mpeh nău khlay n’hanh tâm di to\ng ăp lăp ntu\k tăch rgâl. Wa Cao Phong m^n lah, n’ăp Trung Quốc n’hanh EU dôl nsrôih gay dơi ký ton Hiệp định aơ đah 2 ding tâm năm aơ.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương