Pơk uănh mông nar djăt: 25/1/2021

VOV4.M’nông Trung Quốc le\ rlet rlău Mỹ n’hanh jêng ntu\k wa\ch rgum ntuh kơl na nê| dak bah dih têh ngăn. Rnoh mbơh bah R[u\n nchră Liên hợp quốc mpeh tăch rgâl n’hanh hun hao an g^t rnoh khlay ntuh kơl mhe bah ăp doanh nghiệp dak bah dsih ta Mỹ le\ lăp Trung Quốc le\ hao 4%. Rlău ma ne\, GDP bah Trung Quốc hôm e hao, tâm rnôk rnoh aơ ta ăp dak hu\ch da dê tâm năm 2020. Ăp rnoh ntuh kơl tâm năm 2020 an saơ nău nsrôih bah Trung Quốc r[o\ng tât n’glang jâng wa\ng sa lam ntu\r neh, lơn lah tâm rnôk srê Covid-19. Trung Quốc m^n lah tay nău tơm “Công xưởng bah lam ntu\r neh”, nkre pơk hvi ntu\k tăch bah nơm tâm tăch rgâl lam ntu\r neh.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương