Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2020

VOV4.M’nông: Nău ji môr klơm soh ndal tă bah kaman corona lơh jêng ta Trung Quốc dôl geh krit hô n’hanh klach rvê. Nar 20/1, nhih pah kan dak si nkual [on têh Bắc Kinh n’hanh Thâm Quyến mbơh năl saơ ăp nu^h ji môr klơm soh ndal tă bah kaman corona ntưp rêng. Tâm rnôk nê, tơm luh bah nău ji- nkual [on têh Vũ Hán, ăp nu^h ntưp ji mhe dôl hao ngăch. Nhih pah kan dak si nkual [on têh Bắc Kinh năl geh 2 hê nu^h ntưp đah ntil kaman corona [ư jêng nău ji môr klơm soh ndal, hôm nkual [on têh Thâm Quyến mbơh saơ geh 1 hê nu^h ji mhe. Tâm 2 nar 18 n’hanh 19/1, ho\ geh tay 1 hê nu^h kh^t n’hanh 136 nu^h ji mhe ta Vũ Hán, n’hao le\ rngôch rnoh nu^h ntưp ji ntơm bah nuh srê ntoh luh hao 198 nu^h, tâm nê geh 3 nu^h ho\ kh^t./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng