Pơk uănh mông nar djăt: 13/12/2019

VOV4.M’nông: Rmôt kan tahen Trung Quốc ho\ ntơm nti\m nti klơ prêh đah nau u\ch rdâng phung rlăng tâm nkuăl yook Thông Lĩnh, nkuăl Tân Cương mpeh ba lơ Trung Quốc. Nar nti jo\ 7 nar geh [ư tâm rnoh prêh 4000 mét geh ăp nau hao yôk, choat dak krong ndrel do\ng ndeh mpăr mô kâp nu\ih [i\t gay r[o\ng tâm ntu\k mô geh phao tâm ty. Nkô| nau u\ch bah nau nti\m kơl an rmôt tahen gi\t dơi tâm rnôk lăp tâm bri, yôk ndrel jêr. Nau kan ru\ng răng tâm nkuăl Tân Cương geh n’gâng kan Trung Quốc ân lah rmôt tahen Islam. Dak aơ ko\ dôl ma [ư du nau kan rdâng phung rlăng tâm nkuăl tâm ăp năm dăch aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng