Pơk uănh mông nar djăt: 28/7/2020

VOV4.M’nông: Lôch 7 khay an [ư trong ntop kơl nu^h geh n’hâm soan đah cách mạng mpeh jay gu\, hang rhiăng rnăk nu^h geh n’hâm soan tâm lam dak ho\ dơi rêh tâm ăp jay mhe, hang rhiăng rbăn jay truh sat, ju\r djơh dơi nkra…Trong kơl dja, rgop n’hao nău g^t êng lam rêh jêng kon nu^h, ôp kuăl ăp mpôl ndrel râng tâm pah kan ntop kơl, mât chăm nău rêh nu^h geh n’hâm soan, njêng nău nsing nơm jru hvi tâm trong kan nkah g^t n’hâm suan. A[aơ lam dak ho\ [ư lôch jêh kơl nkra jay n’hanh [ư jay mhe an bơi 328 rbăn rnăk dơi kơl./.

 Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng