Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Nar 13/7, Bộ Y tế n’hanh Thể thao Myanmar, Đại sứ Việt Nam ta Myanmar Lý Quốc Tuấn ho\ ndơ\ rnoh prăk kơl 50.000 đôlar bah Chính phủ Việt Nam an Myanmar tâm pah kan njrăng n’gang nuh srê têh Covid-19. Lah ta rnôk lễ, Đại sứ Lý Quốc Tuấn nkoch nkô| khlay mpeh nău kơl ngăn bah Chính phủ n’hanh [on lan Việt Nam an Chính phủ n’hanh [on lan Myanmar, dak tâm boh lam le\ rngôch, đah njăr trong 45 năm tâm boh, way krêp dêh nsing nơm. Nklâm ndơ bah Chính phủ Việt Nam mpơl nău ro\ng way kơl băl mpôl, lơn lah tâm rnôk jêr jo\t ntoh luh bah nuh srê. Ntơh măt an Bộ Y tế n’hanh Thể thao Myanmar ho\ dơn, mpơl nău lah ue\h ngăn bah Chính phủ, Bộ Y tế n’hanh Thể thao Myanmar tât ndơ kơl geh nkô| khlay bah Việt Nam; an g^t mpeh Myanmar t^ng groi nđôi nău dơi tâm pah kan njrăng n’gang nuh srê Covid-19 bah Việt Nam n’hanh uănh aơ lah nău tă ơm g^t ngăn ngăn an Myanmar./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng