Pơk uănh mông nar djăt: 13/8/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 12/8, UBND n’gor Gia Lai njoăl si[u\t jao an Sở Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn n’gor kan nsum đah UBND nkuâl Chư Sê ôp uănh, [ư kloh mpeh nău dak bât Pleikeo (xã Ayun, nkuâl Chư Sê) mhe [ư, mô ho\ năn dơn ho\ khuch djơh.

Na nê|, tâm 2 năm 2017 n’hanh 2018, UBND n’gor Gia Lai uănh an do\ng, jao an UBND nkuâl Chư Sê [ư tơm ntuh kơl dak bât Pleikeo (ta xã Ayun). Aơ lah dak bât gưl IV. Le\ rngôch tơm prăk ntuh kơl rlău 119 rmen prăk bah ngân sách. Nău u\ch bah dak bât lah do\ng to\ an 400 ha ba n’hanh 100 ha tuh mbo, kơl [on lan 10 [on mpeh xã Ayun – xã nkual 3 du\t jêr jo\t bah nkuâl Chư Sê, hun hao wa\ng sa, jut jăng ji ngot ach o. Dak bât [ư lôch năm 2019.

Bol mô ho\ kơp dơn, jao an nkuâl, yơn a[aơ, âk ntu\k ta dak bât ho\ mpơl khuch hô. UBND n’gor Gia Lai đă Sở Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn mbơh bah năp nar 24/8./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng