Pơk uănh mông nar djăt: 14/12/2019

VOV4.M’nông: Groi nu\ih kan ntoh nau ngơi bah Tổng thư ký Liên Hợp quốc Farhan Haq ân gi\t, âk rkeh nu\ih ntrơn gu\ du der dôl ma rdâng đah du yan sial puh ji kăt, đah nau mô to\ng điện, mô to\ng ndơ do\ng, tâm rnôk ndơ sa lơn ma mô geh tâm neh dak Trung Đông aơ. Yor ri, Liên hợp quốc kuăl jă du rnoh prăk kơl an geh nklăp 25 rkeh dôlar gay ma kơl an ân ăp nu\ih aơ. Ti\ng wa Farhan Haq, nklăp rnoh nu\ih du der bah Syria u\ch geh kơl an tâm yan sial puh aơ nklăp 3 rkeh nu\ih. Nchrăp, tâm ăp khay tât nau n’ik tâm Syria lơn ma hô đo\ng. Liên hợp quốc nkah, đah âk nu\ih [on lan âk dak rêh tâm rnoh ach o, nau kan mô to\ng ndơ sa, ndơ do\ng, điện mra [ư yan sial puh tâm neh dak Trung Đông jêng lơn ma jêr./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng