Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.M’nông: Nar 7/7, ta nhih pah kan nt^m nti, Khoa học n’hanh Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ta Paris, Pháp, Ủy ban Bôk nău kan n’hanh Tâm boh dak bah dih bah Hội đồng Chấp hành UNESCO tâl 209 ho\ uănh an do\ng nău n’glêh an bah Hội đồng Công viên Địa chất lam ntu\r neh kơp dơn Công viên Địa chất Dak Nông lah Công viên Địa chất lam ntu\r neh.

Đah nău kơp dơn dja, Công viên Địa chất Dak Nông jêng Công viên Địa chất lam ntu\r neh tâl pe ta Việt Nam, bah kơi Công viên Địa chất lam ntu\r neh dor yôk lu\ Đồng Văn, n’gor Hà Giang n’hanh Công viên Địa chất lam ntu\r neh Non nước Cao Bằng, n’gor Cao Bằng. Đah rlău 65 ntu\k ơm yău ntlơi an neh ntu, lu\ leng hưt nuih, le\ ma 50 trôm pư\ đah le\ rngôch rnoh jong rlău 10.000m, ăp bâr yôk u\nh, leng dak, Công viên Địa chất Dak Nông ho\ bah ơm lư lah du nkual neh guh âk mpưm ndơ gu\ rêh tâm bri, ntu\k mât ndray ăp rnoh khlay nt^t êng mpeh âk ntil ndơ gu\ rêh tâm bri, âk ntu\k ue\h êng mpeh văn hóa, neh ntu, bri dak jêng êng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng