Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

 

 

VOV4.Mnông- Ôi nar 20/1, Uỷ ban rnâng kan Quốc hội Đại hội đại biểu nhân dân lam dak Trung Quốc khoá 13 le\ ntơm rơh r[u\n nchră tal 25 gay ma ua\nh n’hêl du đê| nău nchrăp luật n’hanh luật rgâl mhe. Nkô| nău rơh r[u\n nchră geh nău ua\nh n’hêl nău nchrăp luật rgâl mhe đah luật njrăng rdâng nuh srê ta ndơ rong n’hanh Luật rmal hành chính, tâm ban kơt luật rgâl mhe ntop du đê| đah Luật mât đăp mpăn pah kan n’hanh Luật nt^m nti. Tâm 3 nar r[u\n nchră, ăp đại biểu mbra tâm nchră mpeh luật kơh dak lêng, kơl pháp lý, nău nchrăp luật nai dak si, nău nchrăp luật mât trâp, gôl dak n’hanh nău nchrăp luật nt^m nti rnăk vâl. Rlău ma ne\, ăp đại biểu mbra geh ua\nh n’hêl nău nchrăp mpeh njêng du toà án tơm prăk Bắc Kinh n’hanh âk nău mbơh tơih êng mpeh nău kan nchih rgum n’hanh ua\nh nđôi bâh Uỷ ban mpeh nău lập pháp bâh Uỷ ban rnâng kan QH tâm năm 2020.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương