Pơk uănh mông nar djăt: 13/8/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hop n’gle\ du\t. Lor rnôk [ư rơh hop tâl 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tâm ban u\ch an do\ng trong kan têh dơi jo\ jong hun hao Kiểm toán Ngih dak tât năm 2030. Lah n’glôch jêh rơh hop, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lah kloh, lôch 3 nar pah kan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ho\ [ư lôch jêh ăp to\ng nkô| ndơ\ luh. Kruanh Quốc hội dăn đă, lôch rơh hop dja, ăp nhih pah kan bah Quốc hội kan nsum đah ăp nhih pah kan bah Chính phủ, ăp nhih pah kan dơi kan [ư lôch jêh ăp to\ng tay nkô| ma Ủy ban Thường vụ Quốc hội an nău rgop. Nkô| I to\ng di ri nchrăp mbơh rblang ta năp Quốc hội, nkô| I mô ho\ lôch jêh ăp to\ng ri nsrôih ntru\t ntrôl, mô an nuh srê [ư khuch tât rnoh ngăch nău kan./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương