Pơk uănh mông nar djăt: 18/10/2019

VOV4.Mnông – Tâm 2 nar 16-17/10, dơn nău jă bah Đại tướng Aleksandr Bortnikov, Kruanh Nhih pah kan Rnă njrăng Liên bang Nga, Mpôl đại biểu gưl prêh N’gâng kan Công an Việt Nam yor Đại tướng Tô Lâm, Kruanh N’gâng kan Công an leo trong le\ râng r[u\n nchră kruanh ăp ngih pah kan khlay, ngih pah kan rnă njrăng n’hanh [ư t^ng pháp luật rơh tal 18, [ư ta nkual [on têh Sochi, Liên bang Nga. Việt Nam lah ngoay tâm ăp ngih dak ngăch hun hao Internet ngăch ngăn lam ntu\r neh. Chính phủ dôl nsrôih nt^m rđau ntrôl ngăch ndâk njêng chính phủ điện tử, r[o\ng tât chính phủ mrô, jâng wa\ng sa mrô n’hanh le\ dơi geh âk săk rnglăy khlay. Kruanh n’gâng kan Tô Tâm nsing nơm lôch ue\h bah R[u\n nchră mbra ntrôl tâm boh kan ndrel nar lơ rjăp đah ngih pah kan [ư t^ng pháp luật ăp dak gay lơh n’gang geh săk rnglăy đah ăp ntil nău tih, tâm ne\ geh nău tih mạng, rgop đăp mpăn n’hanh rnă njrăng lam ntu\r neh, nkual n’hanh bah ăp dak.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng