Pơk uănh mông nar djăt: 7/1/2021

 

VOV4.M’nông: T^ng kơp nđăp bah Bộ Công Thương, tăch n’gluh năm 2020 geh 6,15 rkeh tấn, rnoh khlay geh rlău 3 rmen đôlar.Bol ma rnoh phe tăch n’gluh hu\ch nklăp 3,5% rđ^l đah năm 2019, yơn rnoh khlay tăch n’gluh hao tât 9,3%. Rnoh khlay tăch n’gluh r^ng geh le\ ma năm nchroh geh  499 đôlar/tấn. Aơ lah rnoh r^ng geh du\t âk tâm ăp năm dăch aơ, ns^t tay geh nău dơi du\t têh an nu^h [on lan tăm ba. Năm 2020, nău kan tăch n’gluh mâp âk jêr jo\t, yơn Chính phủ n’hanh Bộ Công Thương ho\ lor nchrăp t^ng [ư ăp trong nkra gay nkre đăp mpăn pah kan njrăng n’gang nuh srê n’hanh đăp mpăn to\ng ăp ndơ sa, nkre droh rklaih jêr jo\t an nău kan tăch n’gluh lah nsum n’hanh tăch n’gluh phe lah êng, kơl nu^h [on lan tăch ba, phe đah rnoh âk n’hanh rnoh khlay ue\h. An tât a[aơ, le\ 2 rnoh tât kan têh tă bah Chính phủ n’hanh Thủ tướng Chính phủ ndơ\ luh đah nău kan tuch tăm- tăch n’gluh phe ho\ dơi tât rnoh da dê./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương