Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Ta nhih pah kan Đại sứ quan Việt nam ta thủ đô Praha, Cộng hòa Séc ho\ [ư Lễ weh njăt kh^t wa Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư ơm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Râng weh nt^nh njăt geh Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ta Cộng hòa Séc, Thái Xuân Dũng n’hanh ăp cán bộ, nu^h kan Đại sứ quán, ăp nhih pah kan ntơh măt Việt Nam ta Cộng hòa Séc (Nhih pah kan Quân vụ, Thương vụ, (Radio nău ngơi Việt Nam, TTXVN) ndrel nu^h ntơh măt Liên hiệp hội nu^h Việt Nam ta châu Âu, Hội nu^h Việt nam ta Cộng hòa Séc.

Âk mpôl ntơh măt ăp nhih pah kan tâm boh dak bah dih tât bah ăp dak tâm mpôl ASEAN (Indonesia, Thái Lan…); ntơh măt ăp nhih pah kan tâm boh dak bah dih ăp dak kơt Nhật Bản, Nga, Tây Ban Nha, Triều Tiên,…  ho\ tât weh njăt nt^nh kh^t Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu n’hanh nchih nkah tay tâm si [u\t njăt kh^t nău tâm ro\ng du\t ue\h lăng, mpư rnê ăp nău rgop têh kuâng bah wa tâm n’gâng kan rlăch ndăng ns^t tay nău đăp mpăn rnoi nu^h n’hanh rdâk njêng, hun hao neh dak./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng