Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.Mnông-  Nu^h leo bôk năp ntu\k kan dak si lam ntur neh WHO le\ nchu\t dôih chủ nghĩa mpôl rnoi tâm nău pă Vaccine Covid-19, nkre lah kuăl đă ăp ngih dak têh an geh nău tâm ban tâm nău pă Vaccine tât ăp dak ach o. Ntoh ngơi ta năp báo chí, wa Tê-đrốt Át-ha-nôm an lah, nkô| u\ch pă Vaccine Covid-19 an tâm ban dôl geh ntêt nkri rnôk 44 nău tâm ton ătch rvăt Vaccine 2 ding le\ geh ký ta năm e n’hanh geh du\t đê| 12 nău tâm ton geh ký ta năm aơ. Păng le\ gehmbơh rnoh mbrô na nê| mpeh nău mô tâm ban ta nău pă Vaccine 19 ta lam ntur neh đah 49 ngih dak geh nău geh âk, râng geh chuh an rlău 39 rkeh d^ng Vaccine, tâm rnôk ne\, rnoh mbrô aơ ta 1 đê| ngih dak ach o lah 25. Rơh tâm pit Vaccine Covid-19 lam ntur neh dôl lơ ma hao rnôk ntil mhe rgâl săk bâh kaman Sars-Cov2 geh ntoh mbrô ta âk ngih dak [ư an rnoh nu^h ntưp ta lam ntur neh hao âk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương