Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

VOV4.M’nông: Ntoh nau ta rơh r[u\n mbơh nsum ăp nar ta Geneva, Thuỵ Sĩ, Tổng giám đốc ntu\k kan dak si lam ntur neh (WHO) lah rjăp, WHO u\ch tâm boh tay ma Mỹ. Wa lah rjăp, lam ntur neh tă bah jo\ geh kơl an tă bah nau râng tâm boh rjăp đah Chính phủ ndrel [on lan Mỹ. Ti\ng n’gâng kan aơ, nau rgop ndrel nau ueh kơl bah chính phủ Mỹ ndrel [on lan đah n’hâm soan lam ntur neh tâm âk rach năm ma aơ lah nau têh ndrel nau aơ jêng nau êng mpeh n’hâm soan bah nsum mpôl lam ntur neh. Ăp anu ton lah bah nu\ih dâk bôk WHO geh ndơ\ luh jêh đê| nar rnôk Tổng thống Mỹ Donald Trump ton u\ch nau nsru\ng lơi nau tâm boh đah WHO./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng