Mta\ mta\n kơ amai adei (Dặn dò chị em)

Dân ca: Êđê

Biểu diễn: Aduôn Ka và Aduôn Gua

{uôn Tra\p, thị trấn Buôn Tra\p, huyện Krông Ana, tỉnh Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng