Ghi nhớ lời già làng căn dặn

(Chúa vế rơkong krâ pơlê pơchân)

Dân ca: Sêdang

Diễn xuất: A Luih

  Làng Têa Rơsa, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng