Hát ru mùa lúa chín (Mmư` m’jum yan mdiê k’să)

Dân ca: Êđê

Diễn xuất: Tốp ca ễn xuất: Đài Son
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng