I adei i (Này em này)

Nău mprơ:  Êđê

Nu\ih mprơ: Aduôn Pheng - Aduôn Pha

{uôn Tra\p, nkuăl têh {uôn Tra\p, nkuăl Krông Ana, n’gor Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng