Pơk uănh mông nar djăt: 17/7/2019

VOV4.M’nông – Liên minh châu Âu (EU) le\ mbơh an ăp trong rmal chính trị n’hanh prăk kaih đah Thổ Nhĩ Kỳ, gay plơ\ng tay nău [ư koar pring bah dak aơ tâm dak lêng Cộng hoà Síp. T^ng nău rmal aơ, EU mbra an rlu ăp nău mâp gưl prêh đah Rmôt aơ n’hanh mpeh Thổ Nhĩ Kỳ; nkre an rlu rnoh prăk 164 rkeh đôlar ntop kơl an Thổ Nhĩ Kỳ n’hanh an ndruch ăp rơh tâm nchră mpeh du hiệp định trong trôk. A[aơ lam ntur neh dôl du\t klach rvê nău Thổ Nhĩ Kỳ mbơh [ư 2 bôk tàu sroh joi pring xăng ta dak lêng nkual dak lêng tâm pit đah Cộng hoà Síp.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng