Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

VOV4.M’nông – Nkhêp di nkah g^t 75 năm nar ndâk njêng Liên hợp quốc, ta thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc le\ [ư r[u\n “Nău r[o\ng hun hao nâp nâl năm 2030 bah Liên hợp quốc n’hanh Nău blău ơm bah Trung Quốc tâm nău ju\t n’hu\ch ach o”. T^ng rnoh kơp mhe aơ bah Liên hợp quốc, rnoh ji ngot ach o ta lam ntu\r neh le\ hu\ch bah 35,9% tâm năm 1990 hu\ch hôm 9,9% năm 2015. Tât năm 2018, rnoh aơ n’hu\ch tay hôm 8,6%. Yơn lah, yor khuch bah srê Covid-19, ngăch ju\t n’hu\ch ach o dôl geh nău mbrơi tay. Lah ngăch ju\t n’hu\ch ach o ta lam ntu\r neh mô mât tay kơt a[aơ, tâm năm 2030, rnoh ji ngot ach o ndrel njêng mbra ta rnoh nklăp 6%. Đah âk nău ntu\l rlong têh dôl ta bah năp ngăn lah srê Covid-19 kơt a[aơ lơ an nsrôih ta lam ntu\r neh bah nsum mpôl, tâm ne\ geh [ư tơm hăn lor bah Liên hợp quốc.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương