Pơk uănh mông nar djăt: 24/8/2019

VOV4.M’nông: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya nar ntri (23/8) an g^t, nău n’glêh an bah Hàn Quốc du\t bah tâm ton nău lư tình báo tahen đah bar dak lah “du\t n’hoach”. Lah ta năp ăp phóng viên, wa Iwaya an lah, Hàn Quốc ân ndơ\ luh nău n’glêh an  blău mpeh tâm boh rnă njrăng, tâm rnôk geh nău ntêt nkri rnă njrăng hao bah Triều Tiên. T^ng mpeh Nhật Bản, ăp rơh pănh grăp u\nh bah Triều Tiên ntêt nkri rnă njrăng neh dak n’hanh tâm boh đah Nhật Bản, Hàn Quốc n’hanh Mỹ lah du\t khlay./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng