Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Rđau kan Triều Tiên Kim Jong Un mhe đă rưih jăng lơi ntu\k kan nchueng n’gang tâm nkuăl têh n’har bri Kaesong ndrel ăp nkuăl êp nê gay ma njrăng rdâng srê Covid-19 ntưp rêng. Bah năp nê, tâm khay 7 mhe rlau, rđau kan Triều tiên ho\ n’hao nau kan ndal hao tâm rnoh prêh ngăn đah Keasong jêh du hê nu\ih ntôn ntưp srê Covid-19 rley nkuăl n’har bri geh tâm nkhah 2 ding Triều Tiên jêh rnôk si\t jay. Ndrel nê nau kan [ư lhoi nau nchueng, wa Kim Jong Un lah rjăp nau nkân njrăng nkuăl tâm kâng ân geh rjăp./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương