Pơk uănh mông nar djăt: 15/11/2019

VOV4.M’nông - Triều Tiên le\ lah mbơh lor, dak aơ mbra geh âk trong mkra plơng tay lah Mỹ [ư t^ng tay ăp nău nti tahen t^ng nar mbơh đah Hàn Quốc. Nău mbơh dơi ndơ\ jêh rnôk Mỹ mbơh an lah, rơh nti nsum ta ka lơ trôk đah Hàn Quốc dơi [ư nchrăp an khay bah kơi mbra hôm e [ư yơn mô tih nkôp đah nti mbra dơi hu\ch nkôp đah ăp rơh nti bah năp đaơ. Rblang mpeh nău mbơh lor aơ, Uỷ ban ăp nău ngih dak bah Triều Tiên an g^t, ne\ lah nău dơi mât njrăng bah Triều Tiên gay plơng tay ăp nău [ư nkri tât nău [ư tơm n’hanh rnă njra\ng bah Triều tiên. Triều Tiên dun ăp nău nti tahen nsum Mỹ-Hàn Quốc n’hanh uănh ne\ lah du nău nchrăp an rơh ru\n in.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng