Pơk uănh mông nar djăt: 11/12/2019

VOV4.M’nông – Tổng thống Ukraine Zelenskiy mhe an g^t, Ukraine n’hanh Nga dơi geh tâm ton mhe mpeh rdêng gaz ta du\t năm aơ. Ntoh ngơi jêh rơh mâp đah Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Zenlenskiy m^n lah, 2 ding le\ tâm ban u\ch mô ký ton du tơ\ du năm. Wa Zenlenskiy đă du tâm ton tâm 10 năm. Bah năp ne\, bah dih rơh r[u\n nchră gưl prêh Rmôt 4 dak Normandy, tổng thống 2 dak Nga n’hanh Ukraine ndrel ăp kruanh N’gâng kan U|nh nar n’hanh kruanh 2 Tập đoàn khí đốt Gazprom n’hanh Naftogaz le\ ntơm tâm nchră mpeh nău rdêng gaz.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương