Pơk uănh mông nar djăt: 18/7/2019

VOV4.M’nông: Hội đồng tahen rgâl tay dôl djôt tơm ta Xuđăng n’hanh liên minh dun rlơ\ ta dak aơ nar nđaơ le\ ký ton chính trị, kơt du gưl bah tâm ton tâm pă nău dơi rđau kan gay leo neh dak hăn tâm [on lan [ư tơm. Săm [u\t nău khlay dơi ua\nh lah pơk trong an tâm rnôk rgâl chính trị ta Xuđăng jêh rnôk ăp nu\ih kruanh rđau kan tahen rlơt glưh n’gâng kan bah Tổng thống ơm Omar al-Bashir rnôk khay 4 mhe rlău. A[aơ ăp ding dôl hôm e tâm nchră mpeh du nău mbơh hiến pháp, nchrăp mbra dơi ký tâm nar ôi taơ 19/7.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng