Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2019

VOV4.M’nông: Dơn nău jă bah Groi Thủ tướng Chính phủ dak Lào Sonexay Siphandone, mpôl đại biểu gưl têh Chính phủ Việt Nam tă bah Groi Thủ tướng Trịnh Đình Dũng leo hăn le\ khâl n’hanh pah kan ta dak Lào tâm 2 nar 24- 25/6.

Groi Thủ tướng Trịnh Đình Dũng le\ geh rơh tâm nchră đah Groi Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Bar ding rhơn mpeh tâm boh tâm rnglăp way ơm, tâm rnglăp mha êng n’hanh tâm boh lam le\ rngôch đah bar Đảng, bar Ngih dak n’hanh [on lan bar dak tâm bah ri aơ mô rlu mât tay ue\h tay ta le\ rngôch ăp trong kan; lah rjăp mbra [ư tay le\  n’hâm soan he bun dăp an tâm boh Việt Nam- Lào hun hao nâp dăng jo\ jong. Lôch jêh tâm nchră, bar Groi Thủ tướng le\ uănh saơ lễ ký ton tâm boh tăch rvăt điện ta Nhih máy điện Nậm –xăm 3 đah Tập đoàn Điện lực Việt Nam n’hanh Tập đoàn phongubthavy bah Lào./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng